GİZLİLİK POLİTİKASI

Bu websitesine ulaştığınızda, sayfalarda bulunan tüm yazılı ve görsel materyali sadece kişisel bilgilenme amacıyla görüntülediğinizi ve ticari amaçlı kullanmadığınızı kabul etmiş olursunuz.

MOSEV Akademi site içerisinde yer alan bilgilerin doğru ve güncel olmasını hedeflemek ile birlikte doğruluğu ve güncelliği ile ilgili olarak herhangi taahhütte bulunmamakta olup herhangi bir sorumluluk kabul etmemektedir.

Sitede yer alan bilgilerin çeşitli nedenlerle doğruluk içerecek şekilde güncelleşmemesi; revizede gecikme, sitede olması muhtemel bir yanlışlık veya eksiklikten ya da değişiklikten ötürü MOSEV Akademi’nin hiçbir nam altında sorumluluk yüklenemez. Güncellemeye ilişkin tarih bulunması, belirtilen hususlar aksine MOSEV Akademiyi hiçbir şekilde yükümlülük altına sokmaz.

MOSEV Akademi websitesinin bazı sayfalarına, görsellerine kısıtlama getirebilir, içeriği değiştirebilir ya da önceden haber vermeksizin tümden kaldırabilir. Bu websitesine ulaştığınızda, tüm bu kaideleri kabul etmiş sayılırsınız.

Bu sitesinde sunulan tüm yazılı ve görsel materyal (makaleler, fotoğraflar, çizimler, eser fotoğrafları ve websitesi kodları vs ) MOSEV Akademi ve hak sahiplerine aittir. İlgili mülkiyet, telif hakkı, ticari marka, patent veya diğer kanunlar kapsamında korunmaktadırlar. MOSEV Akademi’nin  yazılı izni olmadan yukarıda sözü edilen bilgilerin çoğaltılması, dağıtılması, uyarlanması, düzenlenmesi, kamuya açık bir şekilde yayınlanması, kamuya açık bir şekilde iletilmesi, aktarılması, kiralanması, satılması veya yasadışı kullanımı yasaktır. Bir fikri mülkiyet hakkının ihlal edilmesi durumunda, ihlal eden kişi bütün yasal yükümlülüğü üstlenecektir ve MOSEV Akademi ya da ilgili hak sahibinin her türlü hukuki ve cezai yasal işlemlere başlama hakkı saklıdır.

Biz kimiz

Web sitemizin adresi: http://www.mosev.org.tr

Hangi kişisel bilgileri ne amaçla topluyoruz

KİŞİSEL VERİLERİN TOPLANMASI, İŞLENMESİ VE HUKUKİ SEBEP

Kişisel verileriniz, 6698 sayılı Kanunun 5. Ve 6. maddesinde yer alan ve aşağıda belirtilen  hukuki sebeplere dayanarak işlenmektedir ve bu hukuki sebeplerin dışında kişisel verilerinizin işlenmesi ihtiyacı oluştuğunda açık rızanız talep edilmektedir.

Kişisel verilerinizin işlenmesinin amaçları, şu şekilde sıralanabilir: 

 • Kişisel verilerinizin işlenmesinin MOSEV Akademi’nin ilgili faaliyette bulunmasının Kanunlarda açıkça öngörülmesi, 
 • Kişisel verilerinizin MOSEV Akademi tarafından işlenmesinin bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili ve gerekli olması, 
 • Kişisel verilerinizin işlenmesinin MOSEV Akademinin hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması, 
 • Kişisel verilerinizin sizler tarafından alenileştirilmiş olması şartıyla; sizlerin alenileştirme amacıyla sınırlı bir şekilde MOSEV Akademi tarafından işlenmesi, 
 • Kişisel verilerinizin MOSEV Akademi tarafından işlenmesinin Şirketimizin veya sizlerin veya üçüncü kişilerin haklarının tesisi, kullanılması veya korunması için zorunlu olması, 
 • Sizlerin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla MOSEV Akademinin meşru menfaatleri için kişisel veri işleme faaliyetinde bulunulmasının zorunlu olması, sebepleriyle işlenmektedir.

Kişisel verileriniz,  ile aranızdaki hukuki ilişkiye bağlı olarak farklılık (arsa arz edebilmekle birlikte; otomatik ya da otomatik olmayan yöntemlerle, MOSEV AKADEMİ nezdinde beyanlarınıza  istinaden sözlü, yazılı ya da elektronik olarak, web sitesini ziyaret ettiğinizde, web sitesinde yer alan form ve anket vs. doldurduğunuzda, MOSEV Akademi tarafından düzenen eğitim, seminer vb. etkinliklere katıldığınızda toplanabilecektir. Kişisel verileriniz, MOSEV AKADEMİ ile ilişkiniz devam ettiği müddetçe oluşturularak ve güncellenerek işlenebilecektir. Tarafınızca alenileştirilmiş bulunan kişisel verilerinizi örneğin sosyal medya vb. elde edilerek işlenmesi de mümkündür.

KİŞİSEL VERİ İŞLEME AMAÇLARI

Kişisel verileriniz, MOSEV AKADEMİ ve Firmalar ile Firmaların arası iletişimin sağlanması kapsamında aşağıda yer alan amaçlar (“Amaçlar”) doğrultusunda ve bunlarla sınırlı şekilde Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları dahilinde işlenebilmektedir:

 • MOSEV AKADEMİ’nin sair mevzuat kapsamındaki yasal yükümlülüklerine yerine getirilmesi, stratejik planlama ve istatistik çalışmaları, her türlü eğitim, konferans, seminer vs. planlama, düzenleme ve değerlendirilmesine ilişkin faaliyetlerin yürütülmesi,
 • Eğitim, seminer, konferans gibi faaliyetlerinin sağlanması, eğitimin geliştirilmesi, yaygınlaştırılması, eğitime destek ve teşvik, nitelikli iş gücünün gelişimine katkı yapılması, kültürel ve sosyal ilerlemenin hızlanması için medya ve iletişim çalışmalarının yürütülmesi, kültürel ve bilimsel alanlarda hem bizzat hem de ulusal ve uluslararası konferans, kongre ve seminerler düzenleyerek sosyal ve kültürel değişimi ve gelişimin sağlanması, medya/iletişim alanları başta olmak üzere ekonomik ve kültürel alanlarda gerçekleştirilen araştırmalara destek olunması, yarışmalar düzenlenmesi ve MOSEV Akademi üyelik işlemlerinin yürütülmesi,
 • MOSEV AKADEMİ yasal düzenlemeler ve ikinci bentte belirtilen faaliyetleri çerçevesinde tarafınızla iletişime geçmesi, bilgilendirme, anket çalışmalarının yapılması,
 • MOSEV AKADEMİ tarafından planlanan sosyal sorumluluk projelerine firmaların katılımının sağlanması ve kolaylaştırılması,
 • MOSEV AKADEMİ tarafından düzenlenen kültür-sanat, seyahat, sağlık, eğitim ve ekonomi gibi güncel etkinlik haberdar olmasının sağlanması,
 • MOSEV AKADEMİ tarafından yürütülen faaliyetlerin gerçekleştirilmesi için ilgili birimlerimiz tarafından gerekli çalışmaların yapılması ve buna bağlı iş süreçlerinin yürütülmesi.

Yorumlar

Ortam

İletişim formları

Çerezler

Sitemize bir yorum bırakırsanız, isminizi, e-posta adresinizi ve web sitenizi çerezlerde kaydetmeyi seçebilirsiniz. Bunlar size kolaylık sağlamak içindir, böylece başka bir yorum bıraktığınızda bilgilerinizi tekrar doldurmanız gerekmez. Bu çerezler bir yıl süresince kalır.

Eğer giriş sayfasımızı ziyaret ederseniz, tarayıcınızın çerezleri kabul edip etmediğini belirlemek için geçici bir çerez ayarlayacağız. Bu çerez hiçbir kişisel veri içermez ve tarayıcınızı kapattığınızda atılır.

Giriş yaptığınızda, giriş bilgilerinizi ve ekran görüntüleme seçiminizi kaydetmek için birkaç çerez kaydedeceğiz. Giriş çerezleri iki gün ve ekran seçenekleri çerezleri bir yıl boyunca kalır. “Beni hatırla” seçeneğini seçereniz, girişiniz iki hafta boyunca devam eder. Hesabınızdan çıkış yaparsanız, giriş çerezleri kaldırılacaktır.

Bir makaleyi düzenler veya yayınlarsanız tarayıcınıza ek bir çerez kaydedilir. Bu çerez hiçbir kişisel veri içermez ve sadece düzenlediğiniz makalenin yazı kimliğini gösterir. 1 gün sonra zaman aşımına uğrar.

Diğer sitelerden gömülen içerik

Bu sitedeki makaleler gömülü içerik (ör. videolar, görseller, makaleler, vb.) Içerebilir. Diğer web sitelerinden gömülen içerik, ziyaretçinin diğer web sitesini ziyaret etmiş gibi, tam olarak aynı şekilde davranır.

Bu web siteleri sizin hakkınızda veri toplayabilir, çerez kullanabilir, üçüncü taraf tarafından gömülmüş şeklide takip yapabilir ve bir hesabınız varsa ve bu web sitesinde oturum açtıysanız, gömülen içerikle etkleşiminizi takip etme dahil olmak üzere, bu gömülen içerikle etkileşiminizi izleyebilir.

Analiz

Verinizi kimlerle paylaşıyoruz

KİŞİSEL VERİLERİN AKTARIMI

Toplanan kişisel verileriniz; MOSEV AKADEMİ faaliyetlerinin yürütülmesi için gerekli çalışmaların yapılması, MOSEV AKADEMİ istatistiki çalışmalarının yapılması, stratejilerinin belirlenmesi, eğitim vs. organizasyonların düzenlenmesi ve uygulanması amacıyla iş ortakları, tedarikçiler, alt yükleniciler, denetleyici ve düzenleyici kurum ve kuruluşlarla, kanunen yetkili kamu kurumları ve özel kişilere, KVK Kanunu’nun 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları çerçevesinde aktarılabilecektir. Kişisel verileriniz MOSEV Akademinin işbirliği yaptığı veya yetkilendirdiği gerçek veya tüzel kişiler tarafından işlenebilecektir.

Verilerinizi ne kadar süre tutarız

Bir yorum bırakırsanız, yorum ve meta verileri süresiz olarak saklanır. Böylece, takip eden yorumlarınızı denetim kuyruğunda tutmak yerine otomatik olarak tanıyabilir ve onaylayabiliriz.

Web sitemize kayıt yaptıran kullanıcılar için (varsa) kullanıcı profilinde sağladıkları kişisel bilgileri de saklarız. Tüm kullanıcılar kişisel bilgilerini istedikleri zaman görebilir, düzenleyebilir veya silebilir (kullanıcı adı değiştirme hariç). Web sitesi yöneticileri de bu bilgileri görebilir ve düzenleyebilir.

Verileriniz üzerindeki haklarınız neler

KİŞİSEL VERİ SAHİBİNİN HAKLARI

Kanunu’nun 11. maddesi uyarınca veri sahibi ilgili kişiler:

 • Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
 • Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 • Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 • Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • KVK Kanunu ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 • Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme

haklarına sahip bulunmaktasınız.

Bu kapsamdaki taleplerinizi yazılı olarak Keçiliköyosb Mah. Cumhuriyet Blv. No:14 45030 Yunusemre/MANİSA iletebilirsiniz.

MOSEV AKADEMİ, Kanunun 13. maddesine uygun olarak yukarıdaki şekilde ileteceğiniz başvurularda yer alan taleplerinizi, talebin niteliğine göre en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde sonuçlandıracaktır. İşlemin ayrıca bir maliyet gerektirmesi halinde, KVK Kurumu tarafından belirtilen şartlar doğrultusunda ve Kurum tarafından belirtilen güncel tarife dikkate alınarak ücret talep edilebilecektir. Başvurunuz üzerine kimliğinizi teyit edici belgeleri ibraz etmeniz ve cevabın tarafınıza ne şekilde ileteceğine dair beyanda bulunmanız talep edilebilecektir.

Verinizi nereye gönderiyoruz

Ziyaretçi yorumları otomatik istenmeyen yorum algılama servisi aracılığıyla kontrol edilebilir.

İletişim bilgileriniz

Ek bilgi

Verinizi nasıl koruyoruz

Hangi veri ihlali prosedürlerimiz var

Hangi üçüncü taraflardan veri alıyoruz

Kullanıcı verileriyle ne tip otomatik karar verme ve/veya profilleme yapıyoruz?

Sanayi bakanlığı kamuyu aydınlatma yükümlülüğü

Manisa Organize Sanayi Bölgesi Eğitim Araştırma ve Geliştirme Vakfı/ Manisa Organize Sanayi Bölgesi Eğitim Araştırma ve Geliştirme Vakfı MOSEV Akademi İktisadi İşletmesi (MOSEV Akademi) tarafından kişisel verileriniz 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) kapsamında aşağıda belirtilen şartlar ve amaçlarla işlenebilecek olup işbu aydınlatma metni Kanunun 10 uncu madde kapsamında aydınlatma yükümlülüğünü yerine getirmek üzere hazırlanarak inceleme sunulmuştur.